Retro-Commissioning – proces pro zlepšení funkce TZB systémů v budovách

25.7.2019

Slyšeli jste již o Retro-Commissioning? Pro zájemce přinášíme stručný přehled.

Co je to Retro – Commissioning?

Retro-Commissioning je proces, jehož účelem je zlepšit využívání energie v systémech a zařízeních stávajících budov. Může často vyřešit problémy, které se objevily během návrhu a výstavby, nebo potíže, které se objevily během provozu budovy v důsledku stárnutí jejího vybavení, případně změn ve využití. Retro-Commissioning představuje systematické vyhodnocení příležitostí ke zlepšení systémů spotřebovávajících energii. Kdybychom tento proces aplikovali na automobil, mechanici by upravili seřízení motoru, jeho řídící systémy, díly a celkové řešení podle toho, jak majitel skutečně jezdí. Níže uvedený graf ukazuje četnost výskytu různých druhů opatření realizovaných v Retrocommissioning projektech.

 

retro1.jpg

Problémy, které dokáže retro-commissiioning odhalit a napravit zahrnují například: 

  • - Zařízení nebo osvětlení, které je v provozu, i když by být nemuselo     
  • - Systémy, které současně vytápí a chladí     
  • - Řemeny a ventily, které nefungují řádně     
  • - Termostaty a senzory, které jsou mimo kalibraci     
  • - Zaregulování průtoku vzduchu, které je horší než optimální     
  • - Zaregulování průtoku topné a chladicí vody, které je horší než optimální     
  • - Směšovací klapky a rekuperátory, které nepracují, jak navrženo     
  • - Řídící algoritmy, které fungují nesprávně     
  • - Frekvenčmí měniče, případně regulátory otáček, které pracují se zbytečně vysokou rychlostí nebo se stálou rychlostí, přestože zátěž je variabilní

 

Mnohé z těchto malých provozních vylepšení vyžadují malé nebo žádné náklady na implementaci, přesto mají velký efekt. Například kalibrace senzorů nejen okamžitě zlepší funkci systému, ale zvyšuje též efektivitu diagnostiky a monitorování systému.

 

Proč je Retro – Commissioning důležitý?

Komerční budovy často prochází změnami v charakteru provozu a obsazenosti, které nabourávají funkci technických zařízení (TZB) a brání optimálnímu provozu těchto systémů. V současných komplexních budovách jsou systémy TZB velmi provázané a vybavené složitými řídícími systémy, které mohou způsobit lavinový efekt – malé problémy mají velký vliv na výkonnost celku. Všechny budovy zaznamenávají v čase postupné snižování účinnosti a výkonnosti.

 

Náklady a přínosy

Retro-Commissioning je výhodný pro všechny strany v budově. Majitelé budov zaznamenají snížení provozních nákladů díky úsporám energie a lepší funkci systémů vedoucí ke zvýšení čistého provozního zisku. Uživatelé budovy získají komfortnější prostředí v důsledku úprav vedoucích k lepší regulaci teploty a lepší kvalitě vnitřního vzduchu. Provozovatelé budovy budou dostávat méně stížností uživatelů a budou schopni budovu lépe provozovat.

Retro-Commissioning může přinést významné úspory nákladů ve stávajících budovách. Úspory závisí na velikosti budovy, jejím stáří, poloze a rozsahu procesu retro-commissioning. Studie ukazují, že návratnost opatření se pohybuje průměrně mezi 0,2 až 2,5 roky. Celkové úspory energie mohou dosáhnout cca 15%. Z různých druhů opatření typicky realizovaných v rámci retro-commissioning projektů úpravy způsobu provozování a řízení systémů mají nejkratší návratnost, zatímco opatření v oblasti údržby mají návratnost delší. Nejdelší návratnost mají opatření spočívající v úpravě návrhu a samotné instalace nebo ve výměně či repasi zařízení (viz graf níže).


retro2.jpg

Pro více informací, případně nabídku služeb Retro-Commissioning, prosím kontaktujte:

JIŘÍ KUBIAS, Ing., ČKAIT, ASHRAE Member 

Partner, Design Director 

Telephone: +420 602 517 936 

E-mail:

Optimal > Novinky > Retro-Commissioning – proces pro zlepšení funkce TZB systémů v budovách